http://fit4.tv/תנאי-שימוש.aspx

תנאי שימוש באתר וזכויות יוצריםאתר fit4 (פיט4) אינו שולט או מפקח על האתרים שאליהם הוא מקשר.

אתר fit4 (פיט4) לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף - כספי או אחר - שייגרם לך כתוצאה משימוש במידע שבאתר עצמו או באתרים שאליהם תגיע באמצעות אחד השירותים שבאתר fit4 (פיט4), ו/או מהסתמכות על מידע כזה.

כל החלטה בדבר השימוש במידע שתמצא באתר fit4 (פיט4) היא על אחריותך בלבד.

אתר fit4 (פיט4) לא יישא באחריות גם למידע ולתכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צד שלישי כלשהו, או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או משימוש בהם.

אתר fit4 (פיט4) מזכיר לך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט ולמידע המתפרסם בכלל. זכור כי מידע כזה אינו משמש תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים. כל המוצג באתר הינו מידע אינפורמטיבי בלבד ואינו מהווה ייעוץ רפואי ו/או תחליף לייעוץ רפואי. האימון והשימוש במידע זה הוא באחריות המתאמן בלבד. יש להיוועץ עם רופא לפני פעילות גופנית, תוכנית הרזיה או כל שינוי באורח החיים.

אתר fit4 (פיט4) לא יישא בכל אחריות לתוכן המודעות ולמידע המסחרי שיפורסמו בו.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר "fit4 (פיט4)" הן של האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל ללא הסכמה, מראש ובכתב, של בעלי האתר.

הסימנים המסחריים ומודעות הפרסומת של המפרסמים באתר הם קניינם של אותם מפרסמים בלבד. אין לעשות בהם שימוש ללא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

תנאי השימוש באתר fit4 (פיט4) מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד והם מתייחסים, כמובן, לנשים ולגברים כאחד.המוצג באתר הינו מידע אינפורמטיבי בלבד ואינו מהווה ייעוץ רפואי ו/או תחליף לייעוץ רפואי. האימון והשימוש במידע זה הוא באחריות המתאמן בלבד. יש להיוועץ עם רופא לפני פעילות גופנית, תוכנית הרזיה או כל שינוי באורח החיים.
fit4.tv - 2013 ©
燕窝是需要经过泡发产后丰胸、炖煮之后才能食用,只需一杯80度的热水一冲一泡粉嫩公主酒酿蛋,就能享受燕窝和酒酿蛋的双重滋补给女性最健康的调理。可以说丰胸酒酿蛋,刘燕酿制燕窝酒酿蛋是当前丰胸市场少有的即食饮品,这无论在燕窝行业或饮品行业都属于一款创新产品丰胸方法。